Hemsidansinnehåll

Visste du att du inte bara bör bry sig om nyckelord, men också innehåll, format och längd?

Google bryr sig om din webbplats har information som är relevant för besökarna. Det ska inte innehålla värdelös information och du behöver uppdatera din information regelbundet. Annars tror Google att din webbplats är död. Formatering är också viktigt. Din text ska ha rubriker, underrubriker och korta stycken.Utan formatering skulle besökarna lämna genast. Textlängden är också viktig, din text kan inte vara för kort eller för lång. Google kanske gillar längre texter, men besökarna gör det inte. Så det rekommenderade beloppet är cirka 300-600 ord.