Villkor

Följande är de allmänna villkoren (TAC) som styr din åtkomst och användning av DigitalHandyman (DHM) tjänster. Genom att använda DHM har du kommit överens om denna TAC. Du bör noggrant läsa denna TAC innan du använder DHM- tjänster. Om du inte håller med om denna TAC, vägrar du tillgång till DHM- tjänster.

Våra tjänster

Du kommer att få tjänster som beskrivs på DHM webbplats eller andra godkänd DHM material. Eventuellt extra arbete och extra avgifter ska förhandlas separat.

Vi kan använda tredje parti leverantörer, som varken är våra anställda eller representanter. DHMs roll kommer då att begränsas till att möjliggöra DHMs tjänster, medan tredje parti leverantörer är ansvariga för resultatet.

Du förstår, godkänner och bekräftar att DHM- tjänster kanske inte är den lämpligaste lösningen för allas behov och för varje specifik situation. Du har rätt att avbryta dina tjänster med 1 månads avancerad begäran under eller efter ditt kontrakt. Du betalas då endast för det utestående beloppet till den angivna månaden .

Integritet

Att skydda och skydda all information du tillhandahåller via DHM är vår högsta prioritet. Information om din integritet finns i vår integritetspolicy på https://www.digitalhandyman.se/sv/sekretesspolicy/ (“Sekretesspolicy”).

Genom att godkänna denna TAC och / eller genom att använda plattformen godkänner du också villkoren i integritetspolicyen. Sekretesspolicyen är införlivad i och anses vara en del av denna TAC. Samma regler som gäller för ändringar och revideringar av denna TAC gäller även för ändringar och omprövningar av sekretesspolicyen.

Innehåll från tredje parti

DHM kan innehålla annat innehåll, produkter eller tjänster som erbjuds eller tillhandahålls av tredje parti (“Tredje parti innehåll”). Till exempel länkar till tredje partis innehåll eller annonser som är relaterade till tredje partis innehåll. Vi har inget ansvar för skapandet av sådant innehåll från tredje parti, och vi är inte ansvariga för eventuella skador eller förluster som görs av innehåll från tredje parti.

Ansvarsbegränsning

Du godkänner härmed att inte hålla oss ansvariga / ansvariga för alla orsaker till handlingar och påståenden av någon art som kommer ifrån tredje parti förvaltaren eller DHM- webbplatsen, inklusive (utan begränsning) handling, yttrande, svar, råd, förslag, information och service av någon tredje parti hemsida chef och annat innehåll eller information som är tillgänglig via DHM-webbplatsen.

Du förstår, godkänner och erkänner att DHM inte är ansvarigt för dig eller tredje parti för indirekta, tillfälliga, följdskador, speciella eller exemplifierande skador. Allt ansvar begränsas till de tjänster som tillhandahålls av din hemsida chef eller den tredje parti som tillhandahåller innehållet.

Du är berättigad till begränsad skadestånd ersättning eller full/partiell återbetalning om avtalet regleras med båda parti, eller om du har möjlighet att ge bevis för skador som orsakats av våra anställda.

Användningen av DHM- webbplatsen är på egen risk. Vår ansvarsbegränsning kommer fortfarande att vara giltig efter uppsägningen eller utgången av denna TAC.

Ditt konto och beteende på Digitalhandyman.se

Du bekräftar härmed att du är minst 18 år gammal.

Du bekräftar härmed att du är juridiskt behörig att ingå ett kontrakt.

Du bekräftar och godkänner härmed att all information som du lämnat på eller via DHM- webbplatsen, och den information som du kommer att tillhandahålla på eller via DHM- webbplats i framtiden, är korrekt, sant, aktuellt och fullständigt. Vidare håller du med om att under denna TACs längd kommer du att se till att du underhåller och uppdaterar denna information så att den fortsätter att vara korrekt, ren och komplett.

Du godkänner härmed, bekräftar och bekräftar att du är ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för ditt lösenord och annan säkerhetsinformation som är relaterad till ditt konto. Vi föreslår att du ändrar ditt lösenord ofta och aldrig ger ut ditt lösenord.

Du godkänner härmed att meddela oss omedelbart om obehörig användning av ditt konto eller någon annan oro för brott av kontosäkerheten.

Du godkänner härmed, bekräftar och bekräftar att vi inte är ansvariga för förlust eller skada som följd av att någon annan använder ditt konto, antingen med eller utan ditt samtycke och / eller kunskap.

Du godkänner härmed, bekräftar och bekräftar att du är ensam ansvarig och ansvarig för alla aktiviteter på ditt konto. Du bekräftar och godkänner vidare att vi kommer att hålla dig ansvarig för eventuella skador eller förluster som uppkommit till följd av användningen av ditt konto hos någon person som är auktoriserad av dig.

Du godkänner härmed att bekräfta och bekräfta att du inte låter någon annan använda ditt konto eller få tillgång till ditt konto av någon anledning.

Du godkänner härmed att du bekräftar och bekräftar att du inte stör eller stör eller försöker störa eller störa någon av DHMs system, tjänster, servrar, nätverk eller infrastruktur, inklusive (utan begränsning) att få obehörig åtkomst till DHMs system, tjänster, servrar, nätverk eller infrastruktur.

Du godkänner härmed att bekräfta att du inte missbrukar DHM- webbplatsen för att skicka, eller leverera något av följande: a) oönskad e-post och / eller annonsering eller marknadsföring av varor och tjänster, (b) skadlig programvara eller kod (c) olaglig, trakasserande, integritet invaderande, missbrukande, hotande, vulgärt, obscent, rasistiskt eller potentiellt skadligt innehåll d) Allt innehåll som bryter mot en tredje parti rätt inklusive immateriella rättigheter. e) innehåll som kan skada tredje parti f) Allt innehåll som kan utgöra, orsaka eller uppmuntra en brottslig handling eller bryta mot tillämplig lag.

Om du får någon fil via DHM- webbplats accepterar du att kontrollera och skanna den här filen för virus eller skadlig programvara innan du öppnar eller använder den här filen.

Du godkänner härmed att bekräfta att du endast använder kreditkort eller andra betalningsmedel (Betalningsmedel) som du är vederbörligen och fullständigt behörig att använda, och att all betalningsrelaterad information som du tillhandahållit och kommer att tillhandahålla i framtiden, till eller via DHM webbplatsen är korrekt och aktuell och kommer att fortsätta att vara korrekt och aktuell.

Du godkänner härmed att bekräfta att du betalar alla avgifter som är kopplade till ditt konto i tid och enligt avgifterna, villkoren och priserna som publiceras på DHM- webbplatsen. Genom att förse oss med Betalningsmedel, godkänner du oss att fakturera och debitera dig genom Betalningsmedel och du godkänner att du behåller giltig Betalningsmetoder i din Kontoinformation.

Om du har några problem med betalningen, kontakta oss genom att skicka ett mail till info@digitalhandyman.se . Vi kommer att utvärdera ditt problem från fall till fall och efter eget gottfinn, vidta åtgärder för att lösa eventuella problem, inklusive men inte begränsat till att hjälpa dig att hitta en ny hemsida chef, förlänga din prenumeration utan kostnad för dig, och utfärdande partiell eller full återbetalning vid tillämpning.

Avgifter och annullering

Du godkänner härmed att bekräfta och bekräfta att våra avgifter, priser och betalningsalternativ är inställda på DHM och de är fastställda och bestämda uteslutande av oss och kan ändras enligt vårt eget gottfinnande.

Du godkänner härmed att bekräfta att du måste lämna in en ansökan om avbokning minst 30 dagar före det avsedda avresedatumet. Vi kommer då att sluta prenumerera och automatiskt förnya i slutet av din nuvarande prenumerationsplan. Du debiteras fortfarande för hela din nuvarande prenumerationsplan.

Ändringar, uppsägning, avbrott och störningar

Du godkänner härmed att bekräfta och bekräfta att vi kan ändra, avbryta, störa eller avbryta DHM- webbplatsen, någon del av DHM- webbplatsen eller användningen av DHM- webbplatsen, oavsett om det gäller alla klienter eller till dig specifikt, när som helst med eller utan förvarning till dig. Du godkänner härmed att bekräfta och bekräfta att vi inte är ansvariga för förluster eller skador som orsakas av ändring, upphävande, avbrott eller upphörande av DHM- webbplatsen.

Du håller med om att bekräfta att vi inte kan garantera att DHM kan vara 100% pålitlig och tillgänglig på grund av vårt beroende av tredje parti faktorer, inklusive leverantörer, entreprenörer, programvara och hårdvara. DHM kan inte vara helt felfri eftersom vi inte kan kontrollera dessa faktorer.

OBS

Vi kan lämna meddelanden eller annan kommunikation till dig angående detta avtal eller någon aspekt av DHM- webbplatsen, via e-post till den e-postadress du angav, med vanligt brev eller genom att skicka det online. Mottagningsdatumet ska anses vara det datum då meddelandet ges.

Denna TAC och vårt förhållande med dig ska båda överensstämma med Sveriges och EUs lagar och andra författningar.

Vi kan ändra denna TAC genom att lägga till meddelande på DHM- webbplatsen. Om inte annat anges av oss ska alla ändringar gälla vid inlägget. Därför uppmuntras du att kolla denna TAC ofta. Genom att använda DHM- webbplatsen efter att ändringarna trätt i kraft accepterar du att vara bunden av sådana ändringar av denna TAC. Om du inte godkänner ändringarna måste du avsluta tillgången till DHM- webbplatsen och delta i sina tjänster.